Vilket loft passar dig?

Personer med en postiv attack
vinkel kan ha ett lägre spinnloft
än vad personer med
negativ attackvinkel har.

Det pratas och skrivs mycket om drivers nu för tiden. Det står tips överallt om vad man ska tänka på när man köper en driver eller när drivern inte fungerar. Det vanligaste tipset är: Du ska ha mycket loft på drivern, då går det längre. Jag är säker på att att ni har hört eller läst det någonstans. Det stämmer....för vissa!

Jag tänkte förklara så simpelt som jag bara kan om hur mycket loft på drivern eller mindre loft på drivern gör skillnad för olika typer av svingar. Alla har vi olika svingar, så ska verkligen ALLA ha mer loft på drivern?

Here we go!

Det finns två olika typer av svingar. Driver-svingen eller järn-svingen. Här kommer en förklaring om de båda svingarna. Efteråt kan du förhoppningsvis hitta vilken av dessa två svingtyper som passar bäst in på dig.

 

Driver-svingen:
Med driver-sving menas att du tar lite torv med järnen. Klubban glider mest längs gräset. Det händer att du toppar eller duffar bollen. När du inte duffar eller toppar träffar du bollen rent och oftast är träffen tunn. Du upplever även att bollen har en väldigt hög utgångsvinkel. Driver-svingare föredrar oftast att slå bollen från semiruffen då bollen ligger mer uppeggad vilket gör det lättare att komma under bollen och få en bättre bollträff. Att slå med fairwaywoods från fairway är inga problem för en driver-svingare och drivern är favoritklubban! Den funkar alltid! Du spelar med kompisar som slår hårdare än dig men du får ändå ut samma längd som dem.

 

Järn-svingen:
Med järn-sving menas att du slår brant ner på bollen och torven flyger. Wedgarna gillas skarpt och du har inga problem att slå de lägre järnen. Järnklubborna går oftast långt och bra, medans drivern inte generar samma längd som du tror att du ska få ut. Det händer även att slicen brukar titta fram. Du förstår inte hur du kan slå så långa och fina järn men ändå bli utdriven av polaren som svingar lugnare än dig. Hur går det ihop?

Järn-svingare som slår brant ner på bollen och älskar sina järn har ofta en tendens till att komma utifrån och in och resulterar ofta i en slice eller pull. Pull menas med att den går rakt, fast till vänster.

Driver-svingare tar bollen mer på uppväg, träffar oftast väldigt bra med drivern. Bollen startar oftast rakt eller lite till höger som tillslut blir en lite draw eller en push. Push menas med att den startar höger och håller sig till höger.

Många har en sving och använder sig av samma teknik till både järn och driver. Det är det vanligaste. Det är därför järnen eller drivern blir lidande beroende på vilken typ av sving som du jar-

När man gör en customfitting finns det oftast ett mätinstrument som används för att läsa av hur du kommer till bollen för att lätt ska kunna hjälpa dig med att ta fram rätt specifikation för klubban/klubborna.

 

De tre viktigaste parametrarna vi tittar på i Trackman när det kommer till val av loft är:

Dynamiskt Loft
En av de viktigaste faktorerna när det kommer till loft är att se vilket loft som drivern har vid träffögonblicket. Det kallas för "Dynamiskt loft". Vissa träffar med väldigt lite loft, ibland med mindre loft än det loft som står skrivet på klubban.

Det vanligaste är att man "skopar" vid träffögonblicket. Då hamnar det riktiga loftet på mycket högre loft än det loft som står på klubban.

Det absolut vanligaste felet vid för högt dynamiskt loft är greppet. Många greppar klubban utan att se en enda knoge på vänster handen. Tummen ligger raklång längs greppet. "Det är så jag har blivit lärd" får jag alltid höra. Väldigt märkligt. Det är så en HÖG SLICE gärna vill titta fram.

Attack Angle
Nu till det som är lika viktigt som dynamisk loft - "Attack angle". Det är infallsvinkel mot bollen. Här kommer det jag skrev om högre upp i artikeln. Driver eller järn svingen. Den branta järn-klubbsvingen betyder att man slår minus (tex: -2 grader) ner på bollen. Desto brantare du slår desto mer minus visar det. Så -5 grader är mycket brant på bollen. För er som har spelat tennis så är det här samma sak som en ”stopp-boll”

Tvärtom blir det för driver-svingaren som kommer svepande längs marken. Den svepande svingen betyder att du slår plus (tex +2 grader) upp på bollen. Desto mer upp på bollen du slår desto mer plus visar det. Så +5 grader är mycket upp på bollen. Detta slag är det samma som en forehand i tennis.

Klubhastighet
Den tredje och sista faktorn till val av loft på drivern är ”Klubbhastighet”. Desto högre klubbhastighet du har desto mindre loft behöver man oftast. Det är därför drivers för damer görs med mer loft än vad herrarnas drivers har.

Nu kommer vi till hur dessa faktorer fungerar ihop.

Mellanskillnaden mellan Attack anglen och det Dynamisk loftet skall bli ca 12-16 grader för att utgångsvinkel och spinnen på bollen skall bli optimal för den sving hastighet du har. Mellanskillnaden kallas för "Spinloft"

Här är ett exempel som oftast tittar fram hos "järn-svingaren"

Attack angle (-2 grader) och Dynamiskt loft (16 grader) = 18 grader i spinnloft

Om man börjar räkna från -2 grader upp till 16 grader så vi alltså 18 grader.

Denna mellanskillnad är för stor. Bollen kommer gå för högt med för mycket spinn. Personen får ingen rull och kommer att tappa massa längd. Alltså måste vi gå ner i loft för att förhoppningsvis minska mellanskillnaden. På så sätt så kommer spinnen gå ner och vi kommer få ut mer rull och då samtidigt mer längd. Men samtidigt ska inte spinnloftet vara lika som hos en som har en positiv attack vinkel. Då skulle personen med negativ attack vinkel inte få tillräckligt med carry. Läs mer om det längre ner.

Exempel på Drivern-svingaren:
Attack angle (+2 grader) och Dynamiskt loft (10 grader) = 8 grader i spinnloft
Om man räknar från 2 grader upp till 10 grader så blir mellanskillnaden 8 grader.

Denna mellanskillnad är för liten. Bollen kommer ha för lite spinn vilket betyder att personen kommer tappa carry. Dock så rullar bollen mycket. Men är det blött i marken kommer det bli ett slag med en kort carry och ingen rull. Alltså så måste vi öka loftet på klubban för att komma upp och ligga mellan 11-13 grader som är optimalt för en som slår upp på bollen.

Två golfare med samma klubbhastighet
måste inte ha samma spinn på bollen.
Det kan variera upp till 1000 rpm
beroende på deras attack vinkel

Slår man väldigt brant på bollen så ska man inte ligga på samma spinntal som en spelare med positiv attackvinkel. Man kan enkelt kategorisera spinnen efter en klubbhastighet på 100 mph så här:

En attackvinkel på -5 = 3000 rpm
En attackvinkel på 0 = 2500 rpm
En attackvinkel på +5 = 2000 rpm

Oftast ska dem som slår brant på bollen (järn-svingaren) ha något mindre loft på drivern, och de som slår upp på bollen (driver-svingaren) kan ha lite mer loft. Självklart varierar detta då vissa adderar eller minskar loftet på drivern vid träffögonblicket. Det vanligaste som jag har sett under alla år som jag har jobbat med customfitting är en brant sving med drivern och alldeles för mycket dynamiskt loft vid träffögonblicket.

Det är oftast dem kunderna som säger:

Jag slår lika långt med min fairwaywood #3 som jag gör med min driver

Vi gör customfittings hela dagarna och hjälper alla typer av golfare att fram det loft och skaft som passar bäst för varje golfare. Hoppas att det inte blev allt för invecklat och att du fick något att fundera över.