Veckans fråg(or)

Fråga, svar, fråga igen, svar igen

1)

Hej Fritte!

Jag har stora problem med att jag hookar med järnen och slicar med drivern. Järnen är Cobra Baggler XL och drivern är Cobra Fly Z ( köpt på Dormy med rekommenderad inställning 11grD) är det min sving eller klubborna det är fel på? Jag har 26.5 hcp och tror att det borde gå sänka sig mer om jag får bort mina problem.

 

SVAR:

 

Tjenare,

Startar järnen oftast lite till vänster och sen hookar och drivern startar rakt och skruvar till höger sen?

Upplever du att din fairwaywood går lika långt som drivern ibland?

Gillar du dina wedgar mer än woodsen?

 

2)

Hej igen Fritte! Du har helt rätt, svar JA!!

 

SVAR:

 

Tjena igen!

Aha! Då kommer du utifrån och in vettu. Det är alltid lättare att stänga till klubbhuvudet med järnklubborna än med drivern. Det är därför du kan starta järnen mer till vänster och skruva in mot mitten. Med drivern startar den för rakt och sen skruvar bort till höger.

Du har en driver som hjälper till att stänga klubbhuvudet "helt ok" men det finns drivers som hjälper dig ännu mer. Skulle du köpa Cobra Baffler XL / Cobra Max drivern som har offset skulle det vara lättare att starta bollen till vänster och bli mer lik järnen. Men samtidigt kanske du vill lära dig själv istället för att byta driver.

Ett tips: Prova att vrid över vänster handen så att du ser mer knogar. Tummen ska INTE ligga rakt längs greppet. Det ska ligga på högersidan om greppet och tre knogar ska synas. Det kallas att man har ett "starkare" grepp. Det hjälper till att stänga klubbhuvudet. Det är väldigt vanligt att greppa starkare med drivern än med järnen, just på grund av att den är svårare att få runt.

Klubbspåret avgör skruven på bollen.
Klubbhuvudet avgör starten.

Utifrån och in = Högerskruv
Inifrån och ut = Vänsterskruv

Stängt klubbhuvud = bollen startar till vänster
Öppet klubbhuvud = bollen startar till höger

Lycka till!