Ben Hogan i konkurs

Det är över

För mindre än en månad sedan skrev jag att Ben Hogan hade omstrukturerat lite inom företaget vilket ledde till att 30 anställda fick gå. Detta gjordes för att minimera företagets utgifter och kostnader. Företaget förklarade att de inte hade gått i konken och målet var att återanställa flera av dem på sikt.

Meeen så blev det inte riktigt.

Nog för att det var häftigt att Ben Hogan drog igång igen men ingen kunde väl tro att BH skulle bli lika framgångsrikt som de var back in the days? I helgen gick bolaget i konkurs.

Take care Ben.