Järntrea, hybrid eller utility?

Åsikter och smak står mot varandra: Jag (FRITTE) föredrar en järntrea, BRUNO väljer en utility medan JIM älskar sin hybrid. Vem har rätt?

Mr Järntre

Hej Fritte, berätta varför du föredrar järntre för de andra alternativen

Jag gillar när känslan är densamma som i resten av mina klubbor. En bred sula gör det svårare att komma åt bollen. En annan sak är att jag upplever att det är lättare att forma slagen med en järntrea. En järntrea går inte lika långt och särskilt på par 3-hålen känns den så mycket bättre än en utility eller hybrid. Med de klubborna kan bollen komma ut väldigt olika. Det blir svårt att veta längden. En utility eller en hybrid kan sticka i väg. Jag provar hybrid just nu men den kommer inte att vara med nästa år. Den går höger, vänster, spinner, flyer…panik.

Om du var tvungen att välja mellan utility eller hybrid?

Då skulle jag ta utility.


Mrs Utility

Tjena Bruno, berätta varför du väljer utility före järntre och hybrid

Jag har haft en hybrid i bagen men tycker att den ofta sätter vänsterskruv på bollen och då måste jag öppna upp bladet. Utilityn kan jag slå normalt. Jag får mer kontroll. Järntrean kan bli väl svårspelad. Om man tar en utility med 20° loft och en järntrea med 20° loft så är längden snarlik men missarna blir bättre med utilityn. Utilityn går lite längre än järntrean men jag får mer kontroll över längden än med en hybrid. Den uppför sig mer konsekvent.

Om du var tvungen att välja en järntrea eller en hybrid?

Hmm, då skulle jag köra hybrid. Järntrean är för tuff, den lockar inte.


Mr Hybrid

Tja Jim, varför hybrid och inte järntre eller utility?

Vid dåliga träffar blir missen mindre kännbar när man spelar med hybrid. Det känns som att lägstanivån blir högre för mig som har 7 i hcp. När driven landar i ruff är det betydligt lättare ta sig vidare med en hybrid, tack vare dess sula och tyngd. Precisionen är inte densamma men oftast använder man hybriden för utslag på par 3-hål, långa inspel och passageslag. Det finns en längdvariation men man får spela smart och ha ett spelrum mellan 180-200 meter. Man får spela med sina brister. En järntrea går ju också 20 meter kortare om man träffar tunt.

Om du var tvungen att välja en järntrea eller en utility?

Utility alla dagar i veckan.